Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN CÙNG 1 GIAO DIỆN - LINK ACCOUNT

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN CÙNG 1 GIAO DIỆN - LINK ACCOUNT

Ủy quyền sử dụng tài khoản giữa các Doanh nghiệp

Chi lương bảo mật các Doanh nghiệp trong nhóm

Thanh toán hóa đơn số lượng lớn của các Doanh nghiệp trong nhóm

Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thanh toán hóa đơn riêng lẻ hoặc thanh toán số lượng lớn các hóa đơn của nhiều Doanh nghiệp trên cùng 01 giao diện.

Truy vấn thông tin tài khoản các Doanh nghiệp trong nhóm

Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện truy vấn tài khoản của nhiều Doanh nghiệp trên cùng 01 giao diện

Đối tượng tham gia

Các doanh nghiệp có Mối quan hệ:
- Công ty - Chi nhánh;
- Công ty mẹ - Công ty con;
- Nhóm công ty cùng chủ sở hữu

Đăng ký sử dụng

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản thanh toán tại ACB (Nếu Doanh nghiệp chưa có tài khoản tại ACB);
Bước 2: Đăng ký sử dụng ACB Business Banking;
Bước 3: Trong vòng 1 ngày làm việc, Ngân hàng kiểm tra hồ sơ và cấp User cho KH;
Bước 4: Khách hàng nhận User ID, Password, tiến hành kích hoạt tài khoản và tận hưởng tiện ích
Xem Phiếu đăng ký/điều chỉnh/hủy ủy quyền giao dịch tài khoản giữa các công ty

Xem Phiếu đăng ký/điều chỉnh/hủy ủy quyền giao dịch tài khoản giữa các công ty

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn chi tiết dịch vụ và nhận ưu đãi đi kèm;
Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi