Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ - ACB BUSINESS BANKING

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ - ACB BUSINESS BANKING

Là giải pháp ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp, được thực hiện thông qua các thiết bị số có kết nối Internet tại website: https://business.acb.com.vn

Phân quyền linh hoạt

Cho phép Chủ tài khoản thiết lập quyền hạn linh hoạt theo từng users, theo từng chức năng, từng tài khoản theo nhu cầu của mỗi Doanh nghiệp (như truy vấn số dư, sao kê tài khoản, thực hiện giao dịch….)

Tìm hiểu ngay tại đây

Giải pháp chi lương

Là hệ thống tích hợp giúp Doanh nghiệp quản lý việc chi lương được thuận tiện, nhanh chóng và đồng thời bảo mật tối đa việc chi lương bằng cách ẩn thông tin đối với các người sử dụng không được cấp quyền.

Tìm hiểu ngay tại đây

Giải pháp thanh toán hóa đơn

Là hệ thống tích hợp giúp Doanh nghiệp quản lý việc thanh toán riêng lẻ, thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc được thuận tiện, nhanh chóng

Tìm hiểu ngay tại đây

 

Quản lý chuỗi cung ứng

Là hệ thống quản lý tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán và thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ

Tìm hiểu ngay tại đây

 

Biểu phí/Mẫu biểu/Hướng dẫn đăng ký ACB Business Banking

- Biểu phí dành cho KH;
- Mẫu biểu đăng ký sử dụng;
- Hướng dẫn KHDN đăng ký sử dụng

Tìm hiểu ngay tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi