Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

VAY NGẮN HẠN

VAY NGẮN HẠN

Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Vay bổ sung vốn lưu động

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay tối đa 12 tháng

Tìm hiểu ngay tại đây

Tài trợ NPP/ Đại lý xe ô tô

Đáp ứng nhu cầu vốn thanh toán tiền mua xe ô tô cho các Hãng xe.

Tìm hiểu ngay tại đây

Thấu chi

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tìm hiểu ngay tại đây

 

Bao thanh toán

Đáp ứng nhu cầu vốn cho Bên bán thông qua việc ACB mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Tìm hiểu ngay tại đây

Tài trợ hợp đồng thi công xây lắp

Đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động xây lắp/ Hợp đồng thi công xây lắp.

Tìm hiểu ngay tại đây

Tài trợ hợp đồng thương mại trong nước

Đáp ứng nhu cầu vốn thu mua hàng hóa/ nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hợp đồng thương mại đã ký kết

Tìm hiểu ngay tại đây

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi