Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GÓI PHÍ TRẢ TRƯỚC TTQT

GÓI PHÍ TRẢ TRƯỚC TTQT

Khách hàng chỉ trả phí cho 01 Gói - Package để: Không mất thêm phí chuyển tiền; Không chi thêm điện phí; Không giới hạn số lệnh chuyển tiền

Đối tượng Khách hàng

Tất cả Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài bằng phương thức TTR (trả trước và trả sau)

Điều kiện sử dụng Gói phí

 • ACB chỉ đồng ý tiếp nhận và thực hiện chuyển tiền khi hồ sơ của Khách hàng cung cấp phù hợp với quy định của ACB và các quy định khác của Pháp luật
 • Khách hàng mua Gói phí tại Đơn vị nào thì thực hiện giao dịch chuyển tiền tại Đơn vị đó
 • Sau khi Doanh số chuyển tiền bắt đầu vượt quá trị giá Package, đối với phần Doanh số vượt sẽ được tính theo biểu phí thông thường

Loại tiền giao dịch

Áp dụng cho mọi loại tiền thanh toán

Hiệu lực của Gói Phí

6 tháng hoặc đến khi sử dụng hết ưu đãi

Mức phí linh hoạt

Liên hệ với ACB gần nhất để được mua Gói Phí với giá ưu đãi

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi