Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

THẤU CHI

THẤU CHI

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Linh động

Cho phép khách hàng chi vượt số tiền thực có trên tài khoản tiền gửi VND

Tự động

Đơn giản

Cấp tín dụng dựa trên dòng tiền. Giảm thiểu chứng từ, thủ tục giải ngân từng lần - đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng, kịp thời

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tiện ích

Cho vay bổ sung vốn lưu động theo hạn mức
Thời hạn thấu chi 12 tháng.
Phương thức thu nợ:

Thu lãi: định kỳ ngày 15 hàng tháng

Thu vốn: Hệ thống tự động thu nợ vào cuối ngày làm việc nếu TK TGTT có số dư Có và TK hạn mức thấu chi có số dư Nợ.

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi