Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIAO DỊCH QUA FAX

GIAO DỊCH QUA FAX

Là dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho Khách hàng có trụ sở cách xa ACB

Tiện ích

Tiết kiệm thời gian giao dịch. Khách hàng được tư vấn miễn phí

Doanh nghiệp

Cách xa địa điểm giao dịch của ACB. Khách hàng bổ sung chứng từ bản gốc sau 3 ngày làm việc

ĐẶC ĐIỂM

Các loại hình nghiệp vụ thực hiện giao dịch: Huy động và dịch vụ tài chính, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại tệ, Tín dụng

ĐIỀU KIỆN

Doanh nghiệp có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ tại ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi