Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

AFDI - ĐÓN ĐẦU TƯƠNG LAI - ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

AFDI - ĐÓN ĐẦU TƯƠNG LAI - ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

04 gói sản phẩm được đóng gói theo hành trình phát triển của khách hàng: Mới thành lập, đầu tư xây dựng, vận hành, mở rộng sản xuất

Mở tài khoản nhanh trong vòng 8 giờ

Ưu đãi lãi suất, phí

Ưu đãi tỷ giá

Đối tượng

Tất cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ưu đãi

COMBO I - APPROACH:
- Miễn phí chọn TK số đẹp, miễn phí quản lý tài khoản
- Miễn phí thường niên thẻ Debit DN năm đầu
- Miễn phí  chuyển khoản trong và ngoài hệ thống ACB
- Ưu đãi về dịch vụ chi lương
- Ưu đãi về ACB BB
- Ưu đãi tỷ giá


COMBO II - FOUNDATION
Bổ sung thêm các ưu đãi khác ngoài combo Approach
- Miễn phí thường niên năm đầu tiên của thẻ tín dụng doanh nghiệp
- Ưu đãi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn so với biểu hiện hành
- Ưu đãi mức phí dành cho máy POS
- Ưu đãi phí thanh toán quốc tế và miễn phí phí báo có
- Ưu đãi giảm phí phát hành bảo lãnh theo biểu hiện hành


COMBO III - DEPARTURE
Bổ sung thêm các ưu đãi khác ngoài combo Foundation
- Ưu đãi về lãi suất vay ngắn hạn cho doanh nghiệp FDI
- Ưu đãi về lãi suất dành cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái có đối tác là doanh nghiệp FDI


COMBO IV- INNOVATION
Bổ sung thêm các ưu đãi khác ngoài combo Foundation
- Tiếp cận nguồn vốn vay trung dài hạn với lãi suất ưu đãi
Cùng nhiều ưu đãi khác dành cho doanh nghiệp FDI và các nhân viên của doanh nghiệp FDI

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD ACB gần nhất để được tư vấn chi tiết dịch vụ và đăng ký.  Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi