Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BIỂU PHÍ/MẪU BIỂU/HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ACB BUSINESS BANKING

BIỂU PHÍ/MẪU BIỂU/HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ACB BUSINESS BANKING

Các thông tin về Biểu phí, Mẫu biểu đăng ký và hướng dẫn cách thức đăng ký sử dụng dành cho khách hàng

Biểu phí

Miễn phí 100% các giao dịch chuyển khoản trong và ưu đãi phí cho các giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống khi thực hiện trên ACB Business Banking

Mẫu biểu

Mẫu Phiếu đăng ký/điều chỉnh thông tin ACB Business Banking

Thuận tiện

Thao tác đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng, KHDN nhận User ID để tận hưởng tiện ích trong vòng 1 ngày làm việc

Đăng ký sử dụng dành cho Doanh nghiệp đã có tài khoản thanh toán tại ACB

Bước 1: Đăng ký sử dụng ACB Business Banking;
Bước 2: Trong vòng 1 ngày làm việc, Ngân hàng kiểm tra hồ sơ và cấp User cho KH;
Bước 3: Khách hàng nhận User ID, Password, tiến hành kích hoạt tài khoản và tận hưởng tiện ích

Xem phiếu đăng ký ACB Business Banking tại đây

Xem Phiếu đăng ký/điều chỉnh/hủy ủy quyền giao dịch tài khoản giữa các công ty

Đăng ký sử dụng dành cho Doanh nghiệp chưa có tài khoản thanh toán tại ACB

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản thanh toán tại ACB;
Bước 2: Đăng ký sử dụng ACB Business Banking;
Bước 3: Trong vòng 1 ngày làm việc, Ngân hàng kiểm tra hồ sơ và cấp User cho KH;
Bước 4: Khách hàng nhận User ID, Password, tiến hành kích hoạt tài khoản và tận hưởng tiện ích

Xem phiếu đăng ký ACB Business Banking tại đây

Xem Phiếu đăng ký/điều chỉnh/hủy ủy quyền giao dịch tài khoản giữa các công ty

Liên hệ

Liên hệ Nganhanggiaodich@acb.com.vn để được hỗ trợ nhanh chóng

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi