Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

KẾT NỐI TRỰC TIẾP

KẾT NỐI TRỰC TIẾP

Quản lý dòng tiền trực tuyến

Miễn phí

Phí thanh toán

Trực tuyến

Kết nối trực tiếp

Nhanh chóng

Cập nhật ngay thông tin

Đặc điểm

- Thông tin thanh toán được chuyển ngay lập tức sau khi giao dịch thanh toán  thành công.
-  Thực hiện đối soát thông qua hệ thống kết nối và báo cáo đốt soát định kỳ

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi