Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI

HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI

Tài trợ nguồn vốn cho Nhà phân phối thông qua hình thức cung cấp Hạn mức bảo lãnh/tín dụng ưu đãi

Ưu đãi

Lãi suất vay/ Phí bảo lãnh ưu đãi so với khách hàng thông thường

Tự động

Đảm bảo

Đối tượng khách hàng

Tổ chức/ Cá nhân tham gia sản phẩm “Hỗ trợ tài chính dành cho Nhà phân phối” do Công ty đối tác liên kết triển khai tại ACB

Sản phẩm đề xuất

- Mở tài khoản chuyên chi

- Cấp hạn mức thấu chi/ vay vốn lưu động (ngắn hạn)

- Phát hành thư bảo lãnh thanh toán khi có nhu cầu thanh toán trả chậm

Lợi ích

- Tính thống nhất cao, đơn giản trong thủ tục.
-  An toàn, chính xác và nhanh chóng với xác thực bảo lãnh ACB Online (dành cho Công ty Đối tác).
-  Nhà phân phối được hưởng ưu đãi theo chính sách bán hàng trả ngay của Công ty Đối tác.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi