Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

CHIẾT KHẤU GTCG

CHIẾT KHẤU GTCG

Công cụ hỗ trợ hoạch định tài chính doanh nghiệp

Cạnh tranh

Lãi suất hấp dẫn

Đa dạng

Giao dịch đa dạng với nhiều loại giấy tờ có giá được sử dụng (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu do Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Tổ chức tín dụng, Tổ chức kinh tế phát hành)

Linh hoạt

Thủ tục nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn

Định nghĩa sản phẩm

Giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá là giao dịch ACB mua/ bán và nhận/chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán với khách hàng, đồng thời ACB và khách hàng cam kết sẽ bán/mua lại giấy tờ có giá đó sau một khoảng thời gian nhất định. Bên bán được hiểu là bên bán trong giao dịch lần 1, bên Mua được hiểu là bên mua trong giao dịch lần 1. Thời hạn mua, bán có kỳ hạn không được dài hơn thời hạn còn lại của giấy tờ có giá.

Chuẩn bị

ACB và khách hàng ký kết hợp đồng Chiết khấu GTCG
ACB và khách hàng tiến hành chuyển quyền sở hữu GTCG và giao - nhận tiền (ngày thanh toán lần 1 và lần 2 )

Liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:
Bộ phận kinh doanh Vốn: 028.39290999 – Ext: 699

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi