Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

LƯỚT THẺ THẺ CỰC VUI - TIỀN HOÀN ĐẦY TÚI

LƯỚT THẺ THẺ CỰC VUI - TIỀN HOÀN ĐẦY TÚI

Lướt thẻ ACB Visa Corporate, nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Chi tiêu hoàn tiền

Hoàn tiền vào Tài khoản thẻ tín dụng của Doanh nghiệp khi thỏa điều kiện về Doanh số giao dịch thanh toán chi tiêu (GD sale) qua thẻ Visa Corporate trong thời gian diễn ra chương trình. Mức hoàn tiền tối đa 1 triệu VNĐ/Doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng

KHDN mở mới thẻ tín dụng Visa Corporate trong năm 2022.

Mức hoàn tiền và điều kiện chi tiết

Hoàn tiền

Mức hoàn và Điều kiện hoàn tiền

Hàng tháng

  • Mức hoàn tiền (*): 200.000 VND/thẻ, tối đa là 1.000.000 VND/Doanh nghiệp;
  • Điều kiện: Thẻ mở mới năm 2022 phát sinh Doanh số giao dịch tối thiểu 500.000 VND trong 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.

 

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn chi tiết dịch vụ và nhận ưu đãi đi kèm .

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi