Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

MỞ THẺ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÍ THƯỜNG NIÊN

MỞ THẺ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho tất cả các thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ doanh nghiệp phát hành mới trong thời gian diễn ra chương trình.

Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp

Thời gian

Từ 23/03/2022 đến 31/12/2022

Chương trình

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho tất cả các thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ doanh nghiệp phát hành mới trong thời gian diễn ra chương trình.

Nội dung chi tiết

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho Thẻ Tín dụng Doanh nghiệp (ACB Visa Corporate); Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp Quốc tế (ACB Visa Business Debit)  và Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp Nội địa (ACB Napas Business Debit) phát hành mới trong thời gian từ 23/03/2022 đến 31/12/2022

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Call Center 24/7 để biết thêm chi tiết

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi