Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN/CHUNG CƯ

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN/CHUNG CƯ

Bảo vệ Ngôi nhà thân yêu của bạn

Bảo vệ

Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong bị tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi nguyên nhân, rủi ro được bảo hiểm. 

Đối tượng bảo hiểm

Nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà nhưng không bao gồm: Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi.

Phạm vi & Quyền lợi


 Phạm vi & Quyền lợi
- Rủi ro cơ bản: Cháy, nổ.
- Mở rộng 1: Giông, bão, lũ lụt; Vỡ tràn nước từ các bể chứa nước và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước; Va chạm với ngôi nhà bởi các phương tiện đường bộ, gia súc; Trộm cướp.
- Mở rộng 2: Chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất; Chi phí chữa cháy; Chi phí thuê nhà sau khi tổn thất;  
- Mở rộng 3: Đất sụt, đất lở và đá lở hay những di chuyển khác của đất (không bao gồm động đất)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi