Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO HIỂM TÀU

BẢO HIỂM TÀU

Góp phần bù đắp những tổn thất do thiên tai, va chạm, gây ra cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy.

Bảo vệ

Bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất đối với thân vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị trên tàu. Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách, hàng hóa, tài sản và tính mạng bên thứ ba, trách nhiệm về ô nhiễm dầu,…

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy

Phạm vi & Quyền lợi

- Bảo hiểm thân tàu
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi