Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO HIỂM XÂY DỰNG/LẮP ĐẶT

BẢO HIỂM XÂY DỰNG/LẮP ĐẶT

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình xây lắp công trình/lắp đặt các thiết bị máy móc

Bảo vệ

Bảo hiểm xây dựng/lắp đặt đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng/tổn thất trong khi lắp đặt các thiết bị máy móc.

Đối tượng khách hàng

Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (kỹ sư, kiến trúc sư…)

Phạm vi & Quyền lợi

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…)/lắp đặt các thiết bị máy móc, thiết bị hay cấu trúc bằng thép.
Rủi ro chính có thể được bảo hiểm: Cháy, nổ, thiên tai, lũ lụt, trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ 3…

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi