Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BẢO LÃNH TIỀN GHI CÓ TRONG TƯƠNG LAI

BẢO LÃNH TIỀN GHI CÓ TRONG TƯƠNG LAI

ACB phát hành CKBL quy định CKBL chỉ có hiệu lực/có giá trị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi tài khoản của khách hàng tại ACB nhận được số tiền ghi có trong tương lai theo thỏa thuận tại Hợp đồng

Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

Tiện lợi

Có thể không cần tài sản bảo đảm tại thời điểm ACB phát hành CKBL

Phí cạnh tranh

Biểu phí cạnh tranh, hợp lý

Doanh nghiệp sử dụng

Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật.

Loại CKBL áp dụng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Đặc điểm

- Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)
- Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
- Thời hạn: theo đề nghị của Quý khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh

Dịch vụ đi kèm

Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB gần nhất để được tư vấn
- Hồ sơ chuẩn bị:
 + Hồ sơ pháp lý;
 + Chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh (Hồ sơ mời thầu, Thông báo trúng thầu, Hợp đồng kinh tế …)
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi