Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

BAO THANH TOÁN

BAO THANH TOÁN

Đáp ứng nhu cầu vốn cho Bên bán thông qua việc ACB mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Được ứng nhu cầu vốn nhanh

ACB mua lại khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán đáp ứng nhu cầu quay vòng vốn nhanh cho khách hàng.

Thời hạn bao thanh toán linh hoạt

Thời hạn bao thanh toán linh hoạt theo thời hạn thanh toán của khoản phải thu.

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp là Bên bán có sở hữu khoản phải thu hợp pháp.

Đặc điểm

- Thời hạn bao thanh toán: theo thời hạn thanh toán của khoản phải thu + thời gian dự phòng (tối đa: 180 ngày)
- Loại tiền bao thanh toán: VND
- Phương thức bao thanh toán: hạn mức/ từng lần
- Loại hình bao thanh toán: có quyền truy đòi

Tiện ích

- Tỷ lệ  bao thanh toán: lên đến 80% giá trị khoản phải thu
- Tài sản bảo đảm: không yêu cầu.

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi