Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GÓI ƯU ĐÃI VAY TRUNG DÀI HẠN

GÓI ƯU ĐÃI VAY TRUNG DÀI HẠN

ACB hỗ trợ nhu cầu Đầu tư tài sản cố định; mở rộng dự án/nhà xưởng, văn phòng; tái thiết mặt bằng, mua trang thiết bị, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp

Ưu đãi phí huy động và dịch vụ tài chính

Ưu đãi đến 100% đối với giao dịch online và 50% đối với giao dịch tại quầy

Ưu đãi phí Thanh toán quốc tế, bảo lãnh

Ưu đãi đến 40%

Lãi suất cho vay

LSCV thấp nhất 7.0%/năm

Đối tượng

Doanh nghiệp có nhu cầu vay trung dài hạn Đầu tư tài sản cố định; mở rộng dự án/nhà xưởng, văn phòng; tái thiết mặt bằng, mua trang thiết bị, công cụ dụng cụ

Thời gian triển khai

Từ nay đến hết 30/06/2021

Điều kiện tham gia gói ưu đãi

• Doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ sau:
- Tài khoản tiền gửi thanh toán
- Vay trung dài hạn
• Và sử dụng thêm từ một sản phẩm, dịch vụ sau:
- Thẻ tín dụng, ghi nợ doanh nghiệp
- Bảo lãnh trong nước, thanh toán quốc tế

Chi tiết gói ưu đãi

• Lãi suất cho vay
7.0%/năm (cố định 3 tháng)
7.5%/năm (cố định 6 tháng)
8.0%/năm (cố định 12 tháng)
8.5%/năm (cố định 24 tháng)
9.5%/năm (cố định 36 tháng)
• Phí thanh toán quốc tế và bảo lãnh: giảm tối đa 40% so với biểu phí
• Phí huy động và dịch vụ tài chính: giảm phí chuyển tiền trong nước
- Online: tối đa 100%
- Tại quầy: tối đa 50%
• Miễn phí thường niên thẻ Visa Corporate Credit (thẻ tín dụng doanh nghiệp)

Liên hệ

(*) Liên hệ CN/PGD gần nhất để biết thêm chi tiết về điều kiện và nội dung ưu đãi

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi