Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

CHUYỂN NHƯỢNG TÍN DỤNG THƯ

CHUYỂN NHƯỢNG TÍN DỤNG THƯ

ACB thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trị giá L/C đến cho một hay nhiều người thụ hưởng thứ hai

Đảm bảo thanh toán

Người thụ hưởng thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán

An toàn

Được kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ

Yên tâm

Được tư vấn về các điều khoản đặc biệt của L/C, giảm thiểu rủi ro phát sinh

Doanh nghiệp sử dụng

- Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa với điều khoản thanh toán là tín dụng thư (L/C)
- Thư tín dụng có thể chuyển nhượng là một lựa chọn thay thế để tạm ứng thanh toán hoặc thư tín dụng được xác nhận.

Đặc điểm

- Doanh nghiệp có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển nhượng từng phần (có thay thế chứng từ hoặc không thay thế chứng từ;
- ACB là ngân hàng thông báo L/C và là ngân hàng được phép thương lượng hoặc được chỉ định là ngân hàng chuyển nhượng

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn; hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên).

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi