Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

NHỜ THU XUẤT KHẨU

NHỜ THU XUẤT KHẨU

Nhanh chóng nhận thông báo về việc ký quỹ của nhà nhập khẩu, được kiểm tra, gửi bộ chứng từ xuất khẩu và nhận tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu

Đơn giản

Thủ tục thanh toán đơn giản

Nhanh chóng

Quy trình xử lý chứng từ nhanh chóng và trực tiếp

Hỗ trợ

Được tư vấn miễn phí trước khi ký kết với đối tác nước ngoài và được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất khẩu.

Doanh nghiệp sử dụng

Doanh nghiệp xuất khẩu với điều khoản thanh toán là phương thức nhờ thu

Đặc điểm

- Doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác cho ACB thu hộ tiền từ nhà nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện nếu nhà nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu thì ACB sẽ trao bộ chứng từ gửi hàng cho nhà nhập khẩu để nhận hàng;
- Loại tiền : ngoại tệ hoặc VND.

Tiện ích

- Được bán, chuyển đổi ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh;
- Được tư vấn, kiểm tra bộ chứng từ trước gửi đi nước ngoài;
- Được tư vấn, hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất khẩu.

Dịch vụ đi kèm

- Tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên ACB Online;
- Tài trợ xuất khẩu

Hồ sơ chuẩn bị

1/ Hồ sơ pháp lý;
2/ Hợp đồng ngoại thương;
3/ Thư xuất trình (theo mẫu của ACB);
4/ Bộ chứng từ xuất khẩu

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn; hoặc
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên).

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi