Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

TÀI TRỢ THU MUA DỰ TRỮ

TÀI TRỢ THU MUA DỰ TRỮ

Hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Linh hoạt

Tài trợ khi khách hàng chưa có đơn hàng xuất khẩu

Tiện ích

Hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hoá, nguyên vật liệu

Doanh nghiệp sử dụng

Các doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu thu mua nguyên vật liệu dự trữ trước khi có đơn hàng xuất khẩu

Đặc điểm

Loại tiền tài trợ: VND, USD (theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ)
Thời hạn tài trợ: theo nhu cầu của doanh nghiệp, tối đa 6 tháng
Phương thức vay: vay theo hạn mức hoặc vay từng lần
Doanh nghiệp bổ sung HĐXK/LC XK sau khi giải ngân

Tiện ích

Tài trợ từ khi chưa đơn hàng xuất khẩu
Có thể tài trợ không cần tài sản bảo đảm

Dịch vụ đi kèm

Thanh toán quốc tế
ACB Online
Mua/bán ngoại tệ

Lãi suất - Phí

Lãi suất theo quy định hiện hành của ACB

Hồ sơ chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý
Giấy đăng ký thông tin tài khoản

Liên hệ

- Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký:
+ Đặt lịch hẹn
+ Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
+ Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 - 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi