Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp đăng ký các dịch vụ chuyển tiền T/T, phát hành L/C và gửi các văn bản xác nhận của khách hàng cho ACB qua ACB Online

Tiết kiệm

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thanh toán quốc tế với ACB

Dễ dàng

Khách hàng có thể chủ động theo dõi tình trạng xử lý giao dịch tại ACB

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thời gian giao dịch thanh toán quốc tế với ACB từ 01 năm trở lên, thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của ACB

Tiện ích

Đăng ký thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế thuận tiện và nhanh chóng

Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại vì không phải đến trực tiếp quầy giao dịch để nộp hồ sơ

Theo dõi tình trạng của các giao dịch đăng ký trực tuyến

Yêu cầu hồ sơ

Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online  (theo mẫu ACB)

Các Phụ lục hợp đồng bao gồm:

Phiếu đăng ký người sử dụng và tài khoản hạch toán trong dịch vụ ACB Online (theo mẫu ACB)

Phiếu đăng ký và điều chỉnh phương thức xác thực và hạn mức giao dịch trong dịch vụ ACB Online (theo mẫu ACB)

Phiếu đăng ký sử dụng tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online dành cho khách hàng doanh nghiệp  (theo mẫu ACB)

Phiếu đăng ký và điều chỉnh người soạn thảo lệnh (chuyển khoản – thanh toán hóa đơn - chuyển tiền – bán ngoại tệ - chuyển tiền vào thẻ ACB) trong dịch vụ ACB Online (nếu có)  (theo mẫu ACB)

Chữ ký điện tử được đăng ký trên ACB Online. 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn và đăng ký

Đặt lịch hẹn

Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất

Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu tiên)

Chuẩn bị

Hồ sơ pháp lý

Giấy đăng ký thông tin tài khoản

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi