Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Mở rộng phát triển kinh doanh

VAY NGẮN HẠN

Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.

TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN

Đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn, thời hạn vay linh hoạt, nợ vay thanh toán định kỳ.

BẢO LÃNH

ACB cam kết thực hiện bảo lãnh nhanh chóng, giúp tạo niềm tin và sự an tâm từ đối tác trong quá trình dự thầu/giao thương

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

ACB linh hoạt tài trợ thu mua dự trữ, tài trợ trước và sau khi giao hàng, giúp Doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

TÀI TRỢ NHẬP KHẨU

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ…

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

(Bảo mật, tiện lợi, lãi suất hấp dẫn)

THÔNG QUAN 24/7

Là dịch vụ Doanh nghiệp lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi

DỊCH VỤ CHI LƯƠNG

Là dịch vụ ACB cung cấp cho Doanh nghiệp định kỳ trả lương cho nhân viên

GIẢI PHÁP TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG

Cung cấp Giải pháp toàn diện hỗ trợ tài chính cho khách hàng là chuỗi các Nhà phân phối/Nhà cung cấp.