Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Quản lý thanh khoản

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Gói dịch vụ quản lý tối ưu dòng tiền bằng các danh mục sản phẩm/dịch vụ đa dạng thực hiện qua nhiều kênh tiếp cận, đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

Nhằm đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ và tăng hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi, ACB triển khai dịch vụ “Quản lý tài khoản tập trung” để hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc quản lý thanh khoản bằng cách tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính hoặc bổ sung vốn từ tài khoản chính cho các tài khoản phụ

SẢN PHẨM KINH DOANH NGOẠI TỆ

Đa dạng sản phẩm, tỷ giá cạnh tranh

GIAO DỊCH KHÔNG TIẾP XÚC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chủ động quản lý tài chính cùng các tính năng Online dành cho KHDN, dù Bạn ở bất kỳ đâu