Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Giải pháp công nghệ - ACB Business Banking

GIẢI PHÁP PHÂN QUYỀN LINH HOẠT

Cho phép Chủ tài khoản phân quyền linh hoạt về phạm vi sử dụng đến từng nhân sự theo nhu cầu của Doanh nghiệp

GIẢI PHÁP CHI LƯƠNG

Là hệ thống tích hợp giúp Doanh nghiệp quản lý việc chi lương được thuận tiện, nhanh chóng và đồng thời bảo mật tuyệt đối việc chi lương bằng cách ẩn thông tin đối với các người sử dụng không được cấp quyền

GIẢI PHÁP THANH TOÁN HÓA ĐƠN/THEO DANH SÁCH

Cho phép chủ tài khoản thực hiện thanh toán hóa đơn riêng lẻ hoặc thanh toán số lượng lớn các hóa đơn cùng một lúc chỉ với một lần thực hiện

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Là hệ thống quản lý tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán, thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ tích hợp giúp Doanh nghiệp và Nhà phân phối quản lý quy trình mua bán, thanh toán trên cùng giao diện và dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, theo dõi công nợ

BIỂU PHÍ/MẪU BIỂU/HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ACB BUSINESS BANKING

Các thông tin về Biểu phí, Mẫu biểu đăng ký và hướng dẫn cách thức đăng ký sử dụng dành cho khách hàng