Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Giải pháp kết nối

KẾT NỐI TRỰC TIẾP

Quản lý dòng tiền trực tuyến

KẾT NỐI CHỦ ĐỘNG

Là giải pháp đáp ứng nhu cầu thu tiền hóa đơn của Khách hàng với số tiền theo thực tế phát sinh của các dịch vụ như: bảo hiểm, phí hàng hóa, phí dịch vụ, nước, viễn thông …