Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Chấp nhận thẻ

Cổng ACB2P

Cổng thanh toán do ACB cung cấp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử chấp nhận và thanh toán thẻ tại website của mình, từ đó thu hút các khách hàng của doanh ngiệp tham gia mua sắm hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến

Thiết bị POS

Không chỉ tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, an toàn mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các chương trình kết hợp quảng bá thương hiệu.

Đăng ký POS ngay - Trao tay 1 triệu

Chương trình khuyến mãi dành cho đại lý POS mở mới