Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Thẻ ghi nợ

ACB Visa Business Debit

Là sản phẩm thẻ ghi nợ mang thương hiệu Visa được kết nối tài khoản thanh toán doanh nghiệp, cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động của Tổ chức trong và ngoài nước.

Lướt thẻ Visa Business

Nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

ACB NAPAS BUSINESS DEBIT

Là sản phẩm thẻ ghi nợ mang thương hiệu Napas được kết nối tài khoản thanh toán tổ chức, cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch trong nước phục vụ hoạt động Doanh nghiệp, nổi bật với tính năng độc quyền thanh toán dịch vụ Cảng Biển

Lướt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn

Lướt thẻ Visa Business Debit, nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

MỞ THẺ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho tất cả các thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ doanh nghiệp phát hành mới trong thời gian diễn ra chương trình.