Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Dịch vụ thanh toán quốc tế

CHUYỂN TIỀN ĐI BẰNG ĐIỆN

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ cho mục đích hợp pháp một cách nhanh chóng, an toàn với chi phí hợp lý

NHẬN TIỀN CHUYỂN ĐẾN

Dễ dàng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về từ nguồn xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ…

CAD NHẬP KHẨU

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu thông qua tài khoản tín thác mở tại ACB

CAD XUẤT KHẨU

Nhanh chóng nhận thông báo về việc ký quỹ của nhà nhập khẩu, được kiểm tra, gửi bộ chứng từ xuất khẩu và nhận tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu

NHỜ THU NHẬP KHẨU

Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu

NHỜ THU XUẤT KHẨU

Nhanh chóng nhận thông báo về việc ký quỹ của nhà nhập khẩu, được kiểm tra, gửi bộ chứng từ xuất khẩu và nhận tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu

TÍN DỤNG THƯ (L/C) NHẬP KHẨU

Được một ngân hàng uy tín phát hành L/C và thực hiện thanh toán khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ

TÍN DỤNG THƯ (L/C) XUẤT KHẨU

Được một ngân hàng uy tín phát hành L/C và thực hiện thanh toán khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ

UPAS L/C (L/C TRẢ CHẬM THANH TOÁN TRẢ NGAY)

Cho phép thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu trong khi vẫn được hưởng thời gian trả chậm tối đa lên tới 180 ngày

THANH TOÁN ĐA TỆ

ACB cung cấp dịch vụ chuyển tiền đối với hơn 14 đồng tiền của quốc gia người thụ hưởng